Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών έχει διακόψει την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4152/09-05-13 (παράγραφος Γ΄-Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών). Το εκτιμητικό έργο εκτελείται από εκτιμητές, οι οποίοι ανήκουν στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210-3332128 210-3332150 210-3332806 καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών όπου είναι αναρτημένο το μητρώο.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος
Γρηγορόπουλος Γρηγόριος
Καθηγητής ΕΜΠ

Μέλος
Μουρμουρής Πανταζής
Εκπρόσωπος ΤΕΕ

Μέλος
Παπαορφανός Αντώνιος
Εκπρόσωπος ΕΤΕ

Μέλος
Κούκουνας Κων/νος
Εκπρόσωπος OΕΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αλεξόπουλος Ιωάννης
260


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ιγγλέζου Αικατερίνη
213


ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κατσούλη Αικατερίνη
208

Λιάλιος Παναγιώτης
102


ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σταύρος Ανδρόνικος
6944 244741

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΕΣΛΙΝ 3, AΘΗΝΑ, 11523
ΤΗΛ:
210 6466383
FAX:
210 6466192
E-MAIL: